Image

درباره موسس شرکت

رضا ابراهیمی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت طرح پرداز جلگه از سال 1377 در زمینه برنامه نویسی شروع به فعالیت نموده است.

ایشان در سال 1383 با تشکیل تیم برنامه نویسی جلگه و سپس در سال 1387 با تاسیس شرکت طرح پرداز جلگه فعالیت خود را به صورت رسمی در زمینه تولید نرم افزار آغاز نموده است.

تیم ما

مثل همیشه، همکاران با شما رشد خواهند کرد!

Image

اکبر محمدپوری نعیم

مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد وب

Image

کورش ترابی

مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد

Image

سجاد نبی پور

برنامه نویس ارشد وب

Image

فراز طهیری

برنامه نویس ارشد وب

Image

محمد ابراهیمی

برنامه نویس ارشد

شادی دلیری

شادی دلیری

آموزش و پشتیبانی

حسین برادران جمیلی

حسین برادران جمیلی

آموزش و پشتیبانی