1387

تشکیل گروه برنامه نویسی جلگه.

 • ثبت شرکت طرح پرداز جلگه در تاریخ 25/07/1387

1388

ورود به پارک علم و فناوری استان گیلان

 • ورود به پارک علم و فناوری استان گیلان با ایده محوری اتوماسیون اداری هوشمند.
 • تولید سیستم اتوماسیون اداری هوشمند.

 • نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری هوشمند در اداره کل تعاون استان گیلان و 16 شهرستان تابعه.

 • تولید کامپوننت اختصاصی برای اسکنرهای موجود.

1389

تولید نرم افزار اندیکس بایگانی.

 • تولید نرم افزار اندیکس بایگانی.
 • نصب و راه اندازی سیستم اندیکس بایگانی در شهرداری نوشهر و چالوس و ...
 • تولید نرم افزار مدیریت پارکینگ.
 • نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت پارکینگ در شهرداری نوشهر و ....
 • تو لید نسخه شرکتی اتوماسیون اداری هوشمند.
 • نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری هوشمند شرکتی در ایحا گستر شمال و شرکت به گزین صنعت.

1390

برنده شده در مناقصه تولید سیستم تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی در استان گیلان

 • برنده شده در مناقصه تولید سیستم تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی در استان گیلان
 • اتمام طراحی،تجزیه و تحلیل سیستم تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان.
 • شرکت در هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات، رایانه،الکترونیک، ماشین های اداری گیلان( فارام 90 ).
 • دریافت تقدیر نامه از هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات، رایانه،الکترونیک، ماشین های اداری و هوشمند سازی مدارس(فارام 90).
 • شروع به برنامه نویسی نرم افزار تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی.

1391

اتمام پروژه

 • اتمام 50% از پروژه سیستم تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان.
 • تولید نرم افزار مدیریت شناسه کامپیوتری.

1392

اتمام برنامه نویسی

 • اتمام برنامه نویسی و تست سیستم افزار تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی.
 • تولید نرم افزار نقلیه.

1393

دریافت مجوز ها

 • دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برای نرم افزار تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی.
 • نصب و راه اندازی نرم افزار تدارکات،انبار و اموال ذیحسابی در ادارات و سازمانهای دولتی استان گیلان.

1394

تولید سیستم

 • تولید سیستم ارزیابی و ارزشیابی(تحت وب).
 • تولید سیستم نقل و انتقالات کارکنان آموزش و پرورش (تحت وب).

1395

تولید سیستم

 • تولید سیستم امور قراردادها و پیمان(تحت وب).
 • تولید سیستم مدیریت انواع آموزشگاهها(تحت وب).
 • تولید نسخه شرکتی سیستم تدارکات،انبار و اموال .

1396

تولید سیستم

 • تولید سیستم مدیریت اسناد (بایگانی).
 • تولید سیستم مدیریت فرآیند داوری مقالات(تحت وب)

1397

ردیاب خودرو

 • تولید سیستم ردیاب خودرو(تحت وب و با انواع GPS)